Portfolio
Ovchinnikovskaya and Ozerkovskaya embankments,
Moscow
Lighting of the Shelepikhinskaya embankment,
Moscow
Lighting of the Kremlin embankment,
Tula